miércoles, 6 de julio de 2011

VISITA A "AULA RECICLATERRA"

Viaxamos a Mougá (Ferrol) para visitar a "Aula de Reciclaterra",úbicada no antiguo vertedoiro de lixo e que agora está trasformada nunha nova paisaxe. Na "Aula de reciclaterra" amosáronnos a distintas técnicas da reciclaxe do papel, do vidro, de pilas,de fibras téxtiles, de aceites usados....
Dende o alto do miradoiro comtemplamos e observamos a paisaxe do entorno.